Welkom

Juradis is gespecialiseerd in het bestuursrecht en richt zich op particulieren en kleine ondernemers. De eigenaar van Juradis is afgestudeerd in het staats- en bestuursrecht, waarna zij verscheidene functies bij de overheid en een rechtsbijstandsverzekaar heeft vervuld. Hierdoor weet Juradis precies hoe overheidsbesluiten tot stand komen en hoe gerechtelijke procedures werken. U kunt Juradis inschakelen voor advies in het voortraject van besluitvorming, maar ook voor de begeleiding van bezwaar- en beroepsprocedures bij een overheidsinstantie of een gerechtelijke instantie. 

Voordat u besluit met Juradis in zee te gaan, vindt een vrijblijvend intake gesprek plaats.  Tijdens dit gesprek wordt een inschatting gemaakt van de kansen en worden de mogelijkheden besproken. Indien op voorhand duidelijk is dat geen kans op succes aanwezig is, wordt u daarover direct geinformeerd, zodat u niet nodeloos op kosten wordt gejaagd. Acht Juradis uw zaak (gedeeltelijk) kansrijk, dan worden de juridische mogelijkheden besproken. Uiteraard worden hierover duidelijke afspraken gemaakt en worden de kosten voor u zo goed mogelijk inzichtelijk gemaakt. Neem voor een eerste gesprek vrijblijvend contact op.